Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • Pia Guldbrandt Hall den 06-02-2015
  Der er kommet nye regler for serviceniveauet for befordring af skoleelever i Ringkøbing-Skjern kommune. Se venligst vedlagte bilag
 • Pia Guldbrandt Hall den 26-11-2014
  Byrådet har den 18. november 2014 godkendt forældrebetalingstakster for dagtilbud- og skolefritidsordninger i 2015 - se bilag.
 • Pia Guldbrandt Hall den 12-08-2014

  Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den 25. februar 2014, at ændre udmeldelsesvarslet fra 1 til 2 måneders varsel til den 1. eller den 16 i en måned. Beslutningen får virkning fra maj 2014.

  Børn udmeldes automatisk fra SFO den 31.07, det år de skal starte i 4. klasse og fra SFO klub den 31.07, det år de skal starte i 7. klasse.

  Muligheden for ændring af pladstype "ned i tid" ændres ligeledes til 2 måneders varsel til den 1. eller den 16. i en måned. Det er fortsat muligt at ændre "op i tid" med dags varsel.

  Venlig hilsen

  Pladsanvisningen