Naturen er vores baghave og integreret som en naturlig del af vores hverdag.

Vi bruger den hyppigt både til udflugter, daglige aktiviteter og i undervisningen.

Børnene får mulighed for, at røre, se, lugte og føle på de ting, som de ellers kun møder i bøgerne.

Faster Skole har som mål at være et godt lærested og et godt værested for alle børn.

 

Midt i den skønne vestjyske natur finder du Faster skole, som er en del af Fastersbørn. Her møder du engagerede ansatte, der med fokus på læring og trivsel, skaber rammerne for et fællesskab, hvor børnene kan føle sig trygge og værdsatte.

Fastersbørn skal tage ansvar både for de fysiske rammer og for hinanden. Vi prioriterer at børnene lærer hinanden at kende på tværs af alder, for at få en naturlig ansvarsfølelse for hinanden og en gensidig respekt på tværs af interesser og forskelligheder.

Vi tror på det positive samspil mellem mennesker. De gode idéer lykkes, og der sker en udvikling, når forskellige personer bidrager med deres viden, energi og engagement. Forskellighed ses som en styrke. Hvis der opstår uenighed, taler vi til hinanden og ikke om hinanden.

 • 30-05-2015
  Klassearrangement 0. klasse · 00
  1
 • Pia Guldbrandt Hall den 06-02-2015
  Der er kommet nye regler for serviceniveauet for befordring af skoleelever i Ringkøbing-Skjern kommune. Se venligst vedlagte bilag
 • Pia Guldbrandt Hall den 26-11-2014
  Byrådet har den 18. november 2014 godkendt forældrebetalingstakster for dagtilbud- og skolefritidsordninger i 2015 - se bilag.
 • Pia Guldbrandt Hall den 12-08-2014

  Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den 25. februar 2014, at ændre udmeldelsesvarslet fra 1 til 2 måneders varsel til den 1. eller den 16 i en måned. Beslutningen får virkning fra maj 2014.

  Børn udmeldes automatisk fra SFO den 31.07, det år de skal starte i 4. klasse og fra SFO klub den 31.07, det år de skal starte i 7. klasse.

  Muligheden for ændring af pladstype "ned i tid" ændres ligeledes til 2 måneders varsel til den 1. eller den 16. i en måned. Det er fortsat muligt at ændre "op i tid" med dags varsel.

  Venlig hilsen

  Pladsanvisningen