Ordensregler for Faster Skole
 
 
Eleverne skal møde til tiden, dog højst ca. 15 minutter før første time - “tidlige busbørn” er undtaget. Evt. tidligere fremmøde skal aftals med skolelederen.
 
Elevernes cykler parkeres i cykelstativerne ved Aktivitetshuset eller i cykkelskuret. Det er forbudt at ”pille” ved andres cykler. Det anbefales, at cyklerne er låst.
 
Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden uden særlig tilladelse fra gårdvagt eller klasselærer.


I frikvartererne og om morgenen må eleverne opholde sig i skolegården samt på legepladsen og stadion. Eleverne må være i klasserne om morgenen. I vinterhalvåret må de desuden opholde sig i fællesrummene. Ophold og færdsel på området nord for skolegård og skolebygninger er ikke tiladt i frikvartererne.

 

Der er gårdvagt i alle frikvartererne samt 10 min. efter sidste time. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens materiel og inventar medfører erstatningsansvar.     

 

Hver klasse har ordensdukse. Duksene sørger for orden i klasseværelset (inkl. skabe og reoler) efter lærerens anvisning. Mikrobølgeovnen og frugtboden gøres ren af 6. klasse.

 

Ved afslutningen af klassens sidste time i klasseværelset skal der ryddes op, tavlen lukkes ned og stolene sættes op.

 

Udleverede bøger skal holdes solidt indbundet. Alle bøger kigges igennem for blyantstreger og andet. Der må ikke skrives i bøgerne. Mærker og streger skal være fjernet inden tilbagelevering af bøgerne.


I gymnastiksalen/hallen benyttes indendørssko med lyse såler.

 

Indefrikvarter.

 

Eleverne må være inde i frikvartererne fra efterårsferien og til påskeferien.

 

 

Skolen sørger for, at der på reol ved fællesrummene er spil, som eleverne kan bruge.     

 

4. klasse holder orden på spillene. Spillene må kun bruges i fællesrummene. Spillene skal sættes på plads efter brug.

 

 

6. klasse kan få tilladelse til at spille på computer/bordtennis i kælderen - klasselærerens afgørelse og ansvar.     

 

5. klasse kan få tilladelse til at bruge gymnastiksalen til boldspil og leg - dog ingen brug af redskaber.

Klassen skal bruge sin egen bold. Klasselærerens afgørelse og ansvar.

           

Løbende eller støjende optræden inde, giver udefrikvarter.

 

           Revideret i bestyrelsen den 3. februar 2011.