Skoledagen på Faster Skole

 

Læsebånd

Hver dag starter vi med 20 minutters læsebånd. Undervisningen består af læsetræning i skønlitterære bøger, læsehastighedstræning, dialogisk oplæsning eller faglig læsning. Elever med læsevanskeligheder tilbydes læsetræning på mindre hold, hvor undervisningen er tilrettelagt i samarbejde med skolens læsevejleder.

 

 

Faglektioner

Undervisningen i fagene består både af boglige og praktiske elementer. Vi tænker bevægelse ind i fagene, således at eleverne oplever en varieret og spændende hverdag. Vi vægter de praktiske/musiske/kreative fag lige så højt som de boglige. Undervisningen foregår med moderne læremidler; både analoge og digitale. Alle elever får en iPad stillet til rådighed, og vi har interaktive tavler, projektorer og computere.

 

 

Morgensang

Hver dag mødes alle elever til morgensang og Fadervor fra 9.55-10.05. Vi synger typisk 2 sange, og klasserne optræder skiftevis med sange og melodier, som de har lært i musiktimerne.

 

 

Understøttende undervisning:

Den understøttende undervisning består af et mix mellem trivselsarbejde og læringsaktiviteter. Arbejdet med trivsel er koordineret i samarbejde med skolens AKT-vejleder (Adfærd-Kontakt-Trivsel). Den understøttende undervisning er tilrettelagt i dobbeltlektioner (3 for indskolingen og 2 for mellemtrinnet). Der arbejdes ofte projektorienteret med inddragelse af både praktisk og teoretisk arbejde. Der er desuden fokus på innovation og problemløsning i den understøttende undervisning.

 

 

Lektiecafé/faglig fordybelse

Lektiecafé og faglig fordybelse er placeret sidst på skoledagen, og klasserne har hver sin lærer tilknyttet. Undervisningen koordineres af lærerne omkring klassen.

 

 

Frikvartererne

Frikvartererne holdes udendørs i sommerhalvåret, enten på legepladsen, multibanen, boldbanerne eller i vores andre naturrige omgivelser. I vinterhalvåret foregår frikvartererne oftest inde, enten i aktivitetsrummet eller med brætspil og hygge. Elever fra 6. klasse er legepatrulje i frikvartererne, og de igangsætter aktiviteter for resten af eleverne. I de mindste klasser sørger klasselæreren for, at der periodevis oprettes legegrupper. I 10-frikvarteret tilbydes alle elever et stykke gratis frugt.